Prispevki javnih ustanov Cernet

SEZNAM JAVNIH PRISPEVKOV V LETU 2019
ELENCO CONTRIBUTI PUBBLICI 2019

Preglednost in objava javnih podpor – Zakon 4. avgust 2017 št. 124

ZDRUŽENJE/ASSOCIAZIONE DON MARIO CERNET – Davčna številka 93020260308

DEŽELA FURLANIJE JULIJSKE KRAJINE PREKO ZVEZE SLOVENSKE KATOLIŠKE PROSVETE
znesek/importo: 1.200,00 €
datum/data: 24/01/2019
klica/causale: Prispevek za organizacijo vaškega praznika.

OBČINA NABORJET OVČJA VAS/COMUNE DI MALBORGHETTO-VALBRUNA
znesek/importo: 4.611,60 €
datum/data: 26/04/2019
klica/causale: Projekt “Odraščam v večjezikih”

INŠTITUT ZA SLOVENKSO KULTURO
znesek/importo: 12.000,00 €
datum/data: 19/06/2019
klica/causale: Projekt “MI Smo Tu”

INŠTITUT ZA SLOVENKSO KULTURO
znesek/importo: 4.611,60 €
datum/data: 08/07/2019
klica/causale: Projekt “Odraščam v večjezikih”

UNIONE TERRITORIALE CANAL DEL FERRO VAL CANALE
znesek/importo: 8.923,40 €
datum/data: 20/12/2019
klica/causale: Projekt “Odraščam v večjezikih”

OBČINA NABORJET OVČJA VAS/COMUNE DI MALBORGHETTO-VALBRUNA
znesek/importo: 1.000,00 €
datum/data: 05/07/2019
klica/causale: Tisk letakov za promocijo kulturnih dogodkov