Prispevki javnih ustanov

SEZNAM JAVNIH PRISPEVKOV V LETU 2020
ELENCO CONTRIBUTI PUBBLICI 2020

Preglednost in objava javnih podpor – Zakon 4. avgust 2017 št. 124

ZVEZA SLOVENSKE KATOLIŠKE PROSVETE – Davčna številka 80002200311

DEŽELA FURLANIJA JULIJSKA KRAJINA
znesek/importo: 100.464,00 €
datum/data: 06/7/2020
klica/causale: Finančna podpora za institucionalno dejavnost v letu 2020 iz naslova državnih sredstev za izvajanje 16. člena zakona 38/2001.

DEŽELA FURLANIJA JULIJSKA KRAJINA

znesek/importo: 6.480,00 €
datum/data: 24/3/2020
klica/causale: Prispevek za aktivno politiko zaposlovanja. Uredba 236/2018.

DEŽELA FURLANIJA JULIJSKA KRAJINA
znesek/importo: 99.450,00 €
datum/data: 06/7/2020
klica/causale: Finančna podpora za programe dejavnosti manjših ustanov in organizacij zvez, združenj in federacij v letu 2020  iz naslova državnih sredstev za izvajanje 16. člena zakona 38/2001.

OBČINA GORICA
znesek/importo: 300,00 €
datum/data: 16/01/2020
klica/causale: Prispevek za projekt  Cecilijanka