SKPD F. B. Sedej

Zametki kulturnega delovanja v Števerjanu segajo v drugo polovico 19. stoletja. Po letu 1848 se je na splošno začela prebujati slovenska zavest in tudi v tej briški vasi so začutili potrebo po kulturnem udejstvovanju. Leta 1883 so ustanovili Katoliško bralno društvo. Njegovi pobudniki so bili predvsem duhovniki in učitelji, a tudi nekateri kmetje ter posestniki. Društvo je imelo precej razvejano dejavnost, soočalo pa se je z mnogimi težavami, predvsem v času obeh svetovnih vojn. Prosvetno delovanje so ponovno obudili leta 1954 z ustanovitvijo Katoliškega prosvetnega društva, ki se je leta 1969 po goriškem nadškofu preimenovalo v Slovensko katoliško prosvetno društvo Frančišek Borgia Sedej. Nadškof si je predvsem v obdobju fašizma prizadeval za ohranjanje slovenskega jezika in kulture na Goriškem.

Društvo ima svoj sedež v župnijskem Sedejevem domu v Števerjanu. V sklopu društva delujeta Mešani pevski zbor F. B. Sedej, ki ga vodi Patrick Quaggiato, Mali otroški in Otroški pevski zbor F. B. Sedej, ki ju vodi Martina Hlede, ter Mladinski pevski zbor F. B. Sedej, ki ga vodi Patrick Quaggiato.

Pod okriljem društva deluje tudi Dramska družina F. B. Sedej, ki je v zadnjih letih okrepila svoje delovanje. Leta 2017 so ustanovili Mladinsko dramsko skupino M+. Slednji s kakovostnimi predstavami žanjeta veliko uspehov bodisi na domačem bodisi na tujih prizoriščih. Prejeli sta vrsto pomembnih nagrad. V sklopu društva redno deluje tudi Otroška dramska skupina, pri kateri sodelujejo otroci iz osnovne in nižje srednje šole. Zelo dejaven je tudi Mladinski krožek.

Med pomembnejše prireditve, ki jih organizira društvo, sodi festival narodno-zabavne glasbe Števerjan, ki ga prirejajo v začetku julija med Borovci v Števerjanu in bo leta 2020 proslavil 50. izvedbo. Na odmevni prireditvi nastopajo ansambli iz vse Slovenije in iz zamejstev. Društvo izdaja tudi glasilo Števerjanski vestnik, ki je leta 2019 slavil 50. obletnico izhajanja.

V društvu delujejo skozi leto sledeče včlanjene skupine:

  • Mešani pevski zbor
  • Otroški in mladinski pevski zbor
  • Dramska družina (Tehnična ekipa pomaga vse včlanjenim skupinam)
  • Skupina M+ (Mladinska skupina Dramske družine
  • Mala dramska družina (M+)
  • Mladinski krožek
  • Festival
  • mesečnik Števerjanski Vestnik
Trg Svobode, 6

34070 Števerjan (GO)

Predsednik Ilaria Bergnach
Presidente Jurij Paljk