Zveza

ZVEZA SLOVENSKE KATOLIŠKE PROSVETE

Kdo Smo

Zveza slovenske katoliške prosvete
Zveza slovenske katoliške prosvete je ena izmed osrednjih kulturnih organizacij Slovencev v Italiji in združuje kulturna društva z Goriškega in Videmskega prostora. S svojimi članicami deluje na kulturnem, rekreacijskem, vzgojnem, informativnem in družbenem področju z namenom razvoja slovenske kulture in jezika ter se navdihuje po vrednotah demokracije, ideloškega pluralizma in krščanstva.

Predsedniki:

Miloš Čotar
Od leta 2023 do danes
Franca Padovan
Od leta 2004 do leta 2023
Damjan Paulin
Od leta 1984 do leta 2004
Emil Valentinčič
Od leta 1982 do leta 1984
Kazimir Humar
Od leta 1962 do leta 1982
Mirko Filej
Od ustanovitve do leta 1962

Zgodovina

Srce v službi skupnosti
Po drugi svetovni vojni je kot na drugih področjih javnega življenja, prišlo tudi na kulturnem, do ostre antitetične delitve Slovencev v zamejstvu na dva tabora. Na eni strani levičarsko-laični tabor na drugi pa tisti, ki so ohranili svojo pripadnost krščanskemu svetovnemu nazoru.
ustanovitev Zveze

Ustanavljanje prosvetnih društev s katoliškim načelnim programom je bilo torej potreba in zahteva tedanjega časa. V 50. letih je prišlo do načrtnega oblikovanja katoliških prosvetnih društev na Goriškem, kar naj bi pomagalo formalno in organizacijsko preurediti prve zametke prosvetnega in kulturnega dela tako v mestu kot na podeželju. Po prvem bogatem kulturnem razcvetu med leti 1945-1947 v dobi zavezniške uprave, ko smo Slovenci navdušeno polnili velike mestne dvorane, npr. Verdijevo gledališče ob uprizoritvah lepih spevoiger, je prišlo po povratku Italije, jeseni leta 1947 do začasnega zastoja v pričakovanju, kaj bodo prinesle nove razmere. 

Počasi se je začelo kulturno-prosvetno delo samostojno oblikovati. K vsemu temu je prispevala tudi slovenska šola, ki je v teh letih poleg samega šolskega dela po zaslugi požrtvovalnih prosvetarjev in kulurnikov prirejala velike in množično obiskovane zaključne prireditve. V tem okviru so nastala tudi slovenska katoliška prosvetna društva na Goriškem. To velja za društva v Gorici, nato v Pevmi, Števerjanu in kasneje drugod po deželi od Brd do Krasa. Na podlagi tega prosvetnega delovanja se je tudi porodila kasneje želja po tesnejši povezavi v okviru goriške prosvete. In tako je leta 1959 nastala Zveza slovenske katoliške prosvete v Gorici.

prosvetno delovanje
zborovska dejavnost
Posebno pozornost zasluži nepretrgana zborovska dejavnost. Zborovsko petje je že pod fašizmom predstavljalo edino možnost kulturno-prosvetnega delovanja, tedaj samo v cerkvi, pozneje pa spet tudi v prosveti. Po vojni je na Goriškem oživelo in se kmalu razbohotilo delovanje pevskih zborov po zaslugi nekaterih vidnih glasbenikov, ki so bili že prej med nami ali pa so nanovo prišli med nas: od starejše generacije skladatelj in organist Emil Komel in glasbeni pedagog Anton Sever, in prvih povojnih let glasbenik Mirko Rener, nato pa zlasti pevovodja in organist Maks Debenjak in glasbenik ter vsestranski kulturni delavec Mirko Filej. S slednjim je bil prvi predsednik Zveze slovenske katoliške prosvete po uradni ustanovitvi leta 1959. Tako se je torej v Gorici in na Goriškem nadaljevalo delo, ki so ga med obema vojnama zasnovali in izpeljali Vinko Vodopivec, Lojze in Joško Bratuž, David Doktorič, Ivan Laharnar, Albet in Avgust Leban ter Ivan Kokošar, da omenimo vsaj nekatere.
Druga dejavnost, ki igra važno vlogo v naši organizaciji je gledališče. Dolgoletno gledališko delovanje je obrodilo bogate sadove in iz leta v leto dviga kakovost predstav. Zavedamo se, da ima gledališko delovanje, ob razveseljivem naraščanju kakovosti, še drugo vlogo, posebej za najmlajše igralce, jezikovni značaj namreč, saj z vajami in nastopi usmerja mlade in jih na igriv način uči slovenščine in pravilne izgovorjave. Dodano vrednost pri tem ima tudi gledališko izobraževanje. Nekateri člani dramskih skupin se redno udeležujejo tečajev govorne tehnike in lepe govorice.
gledališka dejavnost
Srce v službi skupnosti
Kulturno prosvetno delo je potekalo v že uveljavljenih oblikah: dramska dejavnost, pevski zbori, likovne razstave, večji solistični in instrumentalno-vokalni koncerti, izdaje glasbenih del, predavanja in okrogle mize. Vse to se danes uspešno nadaljuje. Zveza slovenske katoliške prosvete prireja nadvse uspelo Cecilijanko, revijo pevskih zborov z Goriškega in z drugih področiji, od videmske in tržaške pokrajine do bližnje Slovenije. To je gotovo tista kulturna roža v gumbnici, s katero se lahko goriška Zveza postavi pred širšo javnostjo, tudi zato, ker je prva na Goriškem začela s pevskimi prireditvami v obliki tekmovanja, daleč pred današnjimi mednarodnimi tekmovanji v zborovskem petju.
Danes šteje Zveza slovenske katoliške prosvete sedemnajst članic in krije področja Kanalske doline, Benečije, Goriške, Krasa in Laškega.
My Agile Privacy
This website uses technical and profiling cookies. Clicking on "Accept" authorises all profiling cookies. Clicking on "Refuse" or the X will refuse all profiling cookies. By clicking on "Customise" you can select which profiling cookies to activate.
Scroll to Top