Prispevki javnih ustanov

SEZNAM JAVNIH PRISPEVKOV V LETU 2022
ELENCO CONTRIBUTI PUBBLICI 2022

Preglednost in objava javnih podpor – Zakon 4. avgust 2017 št. 124

ZDRUŽENJE CEKVENIH PEVSKIH ZBOROV GORICA- FEDERAZIONE CORI PARROCCHIALI GORIZIA – Davčna številka/codice fiscale: 91024090317

DEŽELA FURLANIJA JULIJSKA KRAJINA preko ZVEZE SLOVENSKE KATOLIŠKE PROSVETE/REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA tramite l’UNIONE CULTURALE CATTOLICA SLOVENA

D.Š./P.IVA: 80014930327

znesek/importo: 26.960,00 €
datum/data: 20/06/2022
predmet podpore/causale:  prispevek za redno delovanje – attività istituzionale 2021

ZVEZA SLOVENSKE KATOLIŠKE PROSVETE – UNIONE CULTURALE CATTOLICA SLOVENA   Davčna številka/codice fiscale 80002200311

DEŽELA FURLANIJA JULIJSKA KRAJINA/REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

D.Š./P.IVA: 80014930327

znesek/importo: 94.281,60,00 €
datum/data: 08/08/2022
predmet podpore/causale: deželni zakon 26/2007, čl. 18 – 3, 4, 5 in 6. odstavek/L.R. n. 26/2007, art. 18, cc. 3, 4, 5 e 6

DEŽELA FURLANIJA JULIJSKA KRAJINA/REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

D.Š./P.IVA: 80014930327
znesek/importo: 82.960,00 €
datum/data: 08/08/2022
predmet podpore/causale: D. Z. 26/2007, čl. 18 – 8. odstavek/L.R. n. 26/2007, art. 18, cc. 8

ZDRUŽENJE ASSOCIAZIONE DON EUGENIO BLANCHINI – prejeti prispevki v letu 2022 Davčna številka 94053760305

Dežela Furlanija Julijska Krajina preko Zveze Slovenske Katoliške Prosvete

prejeti znesek: € 5.000,00

datum inkasa: 24.6.2022

namen: redno delovanje za leto 2021

Dežela Furlanija Julijska Krajina Služba za manjšinske jezike in deželne rojake v tujini

Pravna podlaga: 35. odstavek, 9. člena, DZ 13/2022

Odločba št. 24833/GRFVG z dne 23/11/2022

prejeti znesek: € 7.600,00

datum inkasa: 5.12.2022

SEZNAM JAVNIH PRISPEVKOV V LETU 2021
ELENCO CONTRIBUTI PUBBLICI 2021

Preglednost in objava javnih podpor – Zakon 4. avgust 2017 št. 124

ZVEZA SLOVENSKE KATOLIŠKE PROSVETE – UNIONE CULTURALE CATTOLICA SLOVENA   Davčna številka/codice fiscale 80002200311

DEŽELA FURLANIJA JULIJSKA KRAJINA/REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

D.Š./P.IVA: 80014930327
znesek/importo: 92.736,00 €
datum/data: 23/09/2021
predmet podpore/causale: deželni zakon 26/2007, čl. 18 – 3, 4, 5 in 6. odstavek/L.R. n.
26/2007, art. 18, cc. 3, 4, 5 e 6


DEŽELA FURLANIJA JULIJSKA KRAJINA/REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA 

D.Š./P.IVA: 80014930327
znesek/importo: 81.600,00 €
datum/data: 23/09/2021
predmet podpore/causale: D. Z. 26/2007, čl. 18 – 8. odstavek/L.R. n. 26/2007, art. 18, cc. 8


OBČINA GORICA/COMUNE GORIZIA

D.Š./P.IVA: 00122500317
znesek/importo: 200,00 €
datum/data: 21/01/2021
predmet podpore/causale: Prispevek za redno delovanje za leto 2021/contributo per
l’attività ordinaria per l’anno 2021


OBČINA GORICA/COMUNE GORIZIA

D.Š./P.IVA: 00122500317
znesek/importo: 400,00 €
datum/data: 16/02/2021
predmet podpore/causale: Prispevek za redno delovanje za leto 2021/contributo per
l’attività ordinaria per l’anno 2021


SEZNAM JAVNIH PRISPEVKOV V LETU 2020

Preglednost in objava javnih podpor – Zakon 4. avgust 2017 št. 124

ZVEZA SLOVENSKE KATOLIŠKE PROSVETE – Davčna številka 80002200311

DEŽELA FURLANIJA JULIJSKA KRAJINA

znesek: 100.464,00 €
datum: 06/7/2020
klica: Finančna podpora za institucionalno dejavnost v letu 2020 iz naslova državnih sredstev za izvajanje 16. člena zakona 38/2001.

DEŽELA FURLANIJA JULIJSKA KRAJINA

znesek:  € 6.480,00
datum: 24/3/2020
klica: Prispevek za aktivno politiko zaposlovanja. Uredba 236/2018.

DEŽELA FURLANIJA JULIJSKA KRAJINA

znesek: € 99.450,00
datum: 06/7/2020

klica: Finančna podpora za programe dejavnosti manjših ustanov in organizacij zvez, združenj in federacij v letu 2020  iz naslova državnih sredstev za izvajanje 16. člena zakona 38/2001.

OBČINA GORICA

znesek: 300,00 €
datum: 16/01/2020
klica: Prispevek za projekt  Cecilijanka