Združenje Don E. Blanchini

Borgo San Domenico, 78

33043 Čedad – Cividale del Friuli (UD)

Predsednik Igor Jelen

 

Združenje-Associazione Don Eugenio Blanchini s sedežem v Čedadu, deluje od leta 1996. Posebno pozornost posveča skupini mladih slavistov, ki delujejo v okviru združenja, in posebno raziskavam o ljudskih in verskih običajih Slovencev v videmski pokrajini.

Združenje sodeluje z zadrugo Most, pri organizaciji Dneva emigranta ter drugih kulturnih prireditev. Organizira tečaj slovenščine za otroke v Vidmu in podpira delovanje skupine sv. Hieronima – Slovenci v Vidnu. V letu 2018 je Združenje posvetilo posebno pozornost širjenju pouka slovenščine v javnih šolah in s tečaji slovenskega jezika.


Zakon 4. avgust 2017 št. 124 – Prispevki javnih ustanov