Cecilijanka

Zveza slovenske katoliške prosveteprireja vsako leto v novembru revijo pevskih zborov Cecilijanka, ki že tradicionalno poteka v Kulturnem centru Lojze Bratuž v Gorici. Zborovska revija je nepogrešljivo ustaljeno snidenje s pesmijo ob prazniku zavetnice petja sv. Cecilije in je ena izmed odmevnih kulturnih pobud, ki jih prireja ZSKP. Cecilijanka že 60 let združuje zbore iz bližnje in dalnje okolice Gorice. Ta neokrnjeno in neomajno ohranja svojo privlačno moč, ko se vsako leto v dvorani Kulturnega centra Lojze Bratuž zbere veliko poslušalcev, ki ljubijo zborovsko petje. Cecilijanka je v organizaciji Zveze slovenske katoliške prosvete ostala zvesta smernicam, ki jih je reviji dal njen pobudnik, nepozabni glasbenik, pevovodja in vnet kulturnik, duhovnik prof. Mirko Filej. Z leti je Cecilijanka razprla svoja pevska krila in sprejela v svoje glasbeno zavetje slovenske zbore iz Goriške, Tržaške, Koroške, Kanalske doline, Benečije in Slovenije. V svoje okrilje je zvabila tudi bližnje sosede, saj vsakič nastopa na njej tudi kak italijanski ali furlanski zbor. Zato Cecilijanka ostaja verna podoba zboroskega ustvarjanja v širšem prostoru dežele Furlanije Julijske krajine, pa tudi izven nje saj množično srečevanje pevcev z različnih vetrov nudi priložnost medsebojnega spoznavanja, druženja, sodelovanja in tudi bogatitve.