PD Štandrež

Na pobudo župnika msgr. Jožefa Žorža je bilo ob dograditvi župnijskega doma ustanovljeno Prosvetno društvo Štandrež, ki je imelo svoj sedež in razvejano dejavnost v tem domu poimenovanem po Antonu Gregorčiču. Prvi predsednik društva je bil Marjan Breščak, sledili so mu Damjan Paulin (30 let), Silvan Zavadlav (eno leto), Dimitri Brajnik (tri leta), Marko Brajnik (13 let) in David Vižintin (do danes). Prvotni odbor je bil sestavljen iz šestih članov, danes jih ima 15.

Dejavnosti: dramska, zborovska, dnevi slovenske kulture, kulturni večeri, predavanja, publikacije, razstave, sodelovanja z drugimi društvi in organizacijami, praznik špargljev, okusi ob meji, izleti in družabnost.

Dramska skupina je v 55 letih uprizorila 80 celovečernih in 45 eno ali dvodejank. Člani dramskega odseka so odigrali 1100 predstav v 165 različnih krajih goriške, tržaške in videmske pokrajine, v Sloveniji, na Koroškem, Madžarskem, Hrvaškem, v Avstriji, Švici, Rimu, Milanu, Parizu, Clevelandu in New Yorku. Prejeli so številna priznanja in nagrade. Otroške in mladinske predstave so režirali: Ivanka Zavadlav, Majda Zavadlav in Daniela Puja. Odrasle pa Aleksij Pregarc, Mira Štrukelj, Emil Aberšek, Janez Starina in Jože Hrovat.

Društvo vsako leto organizira abonma amaterskih dramskih skupin in vsako drugo leto Gledališče pod zvezdami.

Zborovska dejavnost ima v Štandrežu bogato in dolgoletno tradicijo, saj sega v čitalniško obdobje. Zaobjema otroške, mladinske in odrasle zbore. Mešani pevski zbor so vodili Maks Debenjak, Ivo Bolčina, Bogomir Špacapan, Valentina Pavio, Tiziana Zavadlav, David Bandelj, Mojca Sirk, Goran Ruzzier in Zulejka Devetak. Mladinski zbor pa je trideset let vodila Elvira Chiabai. Mešani zbor se vsako leto udeležuje Cecilijanke in Primorske poje. Večkrat je pel na Koroškem in v Sloveniji. S svojim ubranim petjem obogati razne kulturne prireditve v domačem kraju in v širši okolici.

Mešani pevski zbor je za dolgoletno in uspešno delo prejel Priznanje Kazimir Humar.

Društvo je izdalo 19 publikacij o delovanju društva, o zgodovini Štandreža in o vaških običajih in kmečkih opravilih.

Društvo, v sodelovanju z društvi iz Mirna in Renč, prireja Dneve slovenske kulture. Večkrat so na dnevnem redu tudi razstave in kulturni večeri. Zelo plodno je sodelovanje z drugimi društvi, z župnijo, z osnovno šolo Fran Erjavec in združenjem sKultura. Pomembne so tudi družabno kulturne prireditve kot je Praznik špargljev, martinovanje, Okusi ob meji in razni izleti.

Trg Svetega Andreja, 1/D

 

34170 Gorica (GO)

 

Predsednik David Vižintin
Presidente Jurij Paljk