Skupnost družin Sončnica

naše članice

Skupnost družin Sončnica

predsednica: Katerina Ferletič
Skupnost družin Sončnica je bila uradno ustanovljena 13. junija 1999, dejansko pa je začela delovati že leta 1994, ko je skupina družin prvič pripravila dvodnevni dan družine. Društvo je v središče svojega delovanja postavilo družino kot temeljno celico družbe ter vrednote slovenstva in krščanstva. Svojim mlajšim in starejšim članom omogoča, da se srečujejo in si med seboj pomagajo. Cilj društva je družbeno koristno delovanje na kulturnem, rekreacijskem, vzgojnem, izobraževalnem, informativnem in socialnem področju. Društveno delovanje je namenjeno slovenskim družinam in posameznikom goriške pokrajine in širše Furlanjije Julijske krajine. Društvo že vrsto let prireja uveljavljene nize predavanj o vzgojnih, verskih, socialnih in kulturnih vprašanjih, poletna središča, letovanja, izlete in druga srečanja. Spomladi organizira ciklus telovadbe na prostem ter sodeluje pri poletnem središču Srečanja, ki ga v Zavodu Svete Družine pripravljata AŠZ Olympia in Mladinski dom iz Gorice.
My Agile Privacy
This website uses technical and profiling cookies. Clicking on "Accept" authorises all profiling cookies. Clicking on "Refuse" or the X will refuse all profiling cookies. By clicking on "Customise" you can select which profiling cookies to activate.
Scroll to Top