Moški pevski zbor Mirko Filej je bil ustanovljen v daljnem letu 1966 in nosi ime po pokojnem duhovniku in kulturnemu delavcu, ki je pomembno zaznamoval slovensko kulturno delovanje v Gorici v povojnih letih.

Zbor je v svoji več kot petdesetletni nepretrgani dejavnosti stalno prisoten na raznih prireditvah tako doma kot v tujini. Sestavljajo ga pevci iz Gorice in okolice, kot tudi iz sosedne Slovenije. Redno se udeležuje koncertov in prireditev tudi na domačih tleh, predvsem tradicionalnih revij Cecilijanka in Primorska poje, kjer je nepretrgano prisoten od samega začetka, ter ob raznih prazničnih prilikah, rad pa se tudi odziva različnim priložnostnim vabilom.

Njegov bogat repertoar zajema poleg slovenskih narodnih in sakralnih pesmi še latinsko polifonijo, staroslovanske obredne pesmi ter italijanske, furlanske, nemške in angleške narodne pesmi. Moški pevski zbor Mirko Filej vodi od samega začetka Zdravko Klanjšček, dolgoletni učenec in pevec pokojnega pevovodje Mirka Fileja.

Drevored xx settembre, 85

 

34170 Gorica

 

Predsednik Andrej Čevdek
My Agile Privacy
This website uses technical and profiling cookies. Clicking on "Accept" authorises all profiling cookies. Clicking on "Refuse" or the X will refuse all profiling cookies. By clicking on "Customise" you can select which profiling cookies to activate.
Scroll to Top