primorski

Primorski Koroški dnevi

Naša Zveza posveča veliko pozornosti kulturnemu sodelovanju s Koroško. Primorski kulturni dnevi na Koroškem imajo sorazmerno dolgo neprekinjeno zgodovino, vseeno pa so še vedno zelo aktualni, saj povezujejo primorsko in koroško stvarnost na področju kulturnega ustvarjanja. Dobro se zavedamo pomembnosti takega sodelovanja, ki utrjuje naš zamejski prostor in istočasno obogati medsebojno sodelovanje. V teh letih so se prav na podlagi gostovanj zborov in gledaliških skupin v okviru te prireditve ustvarile prijateljske vezi med društvi. Druga stalnica primorskih kulturnih dnevov je predstavitev zamejskih likovnikov. V zadnjih letih so svoja dela prikazali mladi slikarji tako iz Primorske kot tudi s Koroške. Program seveda ne more prezreti bogate ljubiteljske gledališke tradicije, ki še vedno plemeni delovanje raznih slovenskih društev. Program predvideva tudi okroglo mizo, ki vsako leto obravnava drugačno temo. Nenazadnje spada v program tudi srečanje glasbenih šol in sicer Glasbena šola na Koroškem, Glasbena matica Trst, Gorica, Špeter ter Slovenski center za glasbeno vzgojo Emil Komel ter predvajanje filma na višjih srednjih šolah. Celotedenski program, v sodelovanju z našo Zvezo, s Slovensko prosveto iz Trsta ter s Krščansko kulturno zvezo s Celovca, se odvija v prvi polovici oktobra.

My Agile Privacy
This website uses technical and profiling cookies. Clicking on "Accept" authorises all profiling cookies. Clicking on "Refuse" or the X will refuse all profiling cookies. By clicking on "Customise" you can select which profiling cookies to activate.
Scroll to Top