Formalno je bilo društvo ustanovljeno leta 1951, delovalo pa je od januarja leta 1950. Ko je društvo pričelo delovati, se je vanj vključil mešani pevski zbor, ki je obstajal že prej in ga je vodil prof. Mirko Filej. Leto pozneje je na njegovo pobudo društvo organiziralo prvi božični koncert v goriški stolnici. Ta koncert se od takrat ponavlja nepretrgoma vsako leto. Leta 1953 je v okviru društva nastal dramski odsek, ki ga je vodil režiser Maks Komac. Na pobudo prof. Fileja je društvo organiziralo tekmovanje zborov na Placuti. Iz teh tekmovanj se je leta 1958 porodila Cecilijanka, pevska prireditev, ki je ohranila svojo tradicijo vse do današnjih dni. Po smrti Mirka Fileja (1962) se je društvo poimenovalo po njem. Omeniti je treba tudi orglarsko šolo, ki jo je že prej ustanovilo društvo in jo je vodil prof. Filej. V okviru društva se je osnoval tudi oktet Planika in otroški pevski zbor Kekec.

Devetdeseta leta so v društvu prinesla nekaj sprememb. Oktobra 1990 sta, mlada gledališka ljubitelja brata Kazimir in Marko Černic, katerima so se pridružili še drugi mladi igralci, ustanovila gledališko skupino z nazivom »ODER ’90«. Da bi si skupina pridobila tudi formalni status društva, sklenejo vstopiti v Slovensko katoliško prosvetno društvo »Mirko Filej« in tako obuditi v njem gledališko dejavnost, ki je bila v preteklosti še kako pestra. Na naslednjem občnem zboru, stari odborniki v celoti prepustijo mlajšim navdušencem Odra ’90 vodenje društva, ki bo v naslednjih letih delovalo v glavnem na gledališkem področju. Za novega predsednika je imenovan Kazimir Černic, ki bo skoraj celo naslednje desetletje uspešno vodil društvo. V tem obdobju je v društvu pravi razcvet, tako, da postavijo na oder po dve gledališki premieri na sezono. Poleg lastnega delovanja sodelujejo še z Zvezo Slovenske Katoliške Prosvete pri uprizoritvi priljubljenih operet. V teh letih posnamejo tudi nekaj radijskih iger za Ljudski radio/Radio popolare (danes Radio Spazio 105) iz Gorice v režiji Franka Žerjala. Večkrat so poklicani kot napovedovalci na raznih kulturnih prireditvah ali kot recitatorji na predstavitvah knjig ali pri otvoritvah likovnih razstav, v organizaciji raznih kulturnih društev iz Gorice in okolice. Leta 2004 ustanovijo otroško gledališko skupino »Oder ’90 – Mladi oder« in se predstavijo na Miklavževanju v goriškem Kulturnem centru Lojze Bratuž z igrico Miklavž prihaja. Z vstopom v novo tisočletje člani društva začnejo sodelovati na raznih pobudah, ki jih novonastalo čezmejno društvo M.O.S.T. (katerega soustanovitelj je bivši predsednik društva »Filej«, Kazimir Černic) prireja na našem zgodovinsko večjezičnem ozemlju. Ob tem začenjajo še sodelovanje z italijansko gledališko skupino Attori senza confini. Navezanost, ki jo čutijo gledališki igralci, do goriškega kulturnega prostora, jih vodi še k sodelovanju z raznimi goriškimi društvi, in sicer s Kulturnim centrom »Incontro« iz Podturna-S.Rocco, s skupnostjo »Arcobaleno« ter s Kulturnim društvom »Tullio Crali«, pri oblikovanju raznih kulturnih pobud. V vseh teh letih so z Odrom 90 sodelovali številni gledališki režiserji. Vsak je pustil v društvu globok pečat vstrajnosti in profesionalnosti. Naj jih omenimo po časovnem presledku: Franko Žerjal, Kazimir Černic, Darko Komac, Jože Hrovat in Radoš Bolčina.

My Agile Privacy
This website uses technical and profiling cookies. Clicking on "Accept" authorises all profiling cookies. Clicking on "Refuse" or the X will refuse all profiling cookies. By clicking on "Customise" you can select which profiling cookies to activate.
Scroll to Top