Slovensko kulturno rekreacijsko društvo Jadro je bilo ustanovljeno 17. novembra 1987. Cilj ustanoviteljev društva je bil ta, da bo društvo enotno ne glede na politični vidik posameznikov, ker samo tako lahko poveže ljudi in pomaga šoli in vrtcu v Romjanu, ki sta »jamstvo za bodočnost slovenske skupnosti v Laškem«. Istočasno je bilo društvu poverjeno narodno in kulturno poslanstvo, društvo naj bi dvigalo slovensko zavest naših ljudi, povezalo naj bi razkropljene slovenske družine in tiste slovensko-mešane, tako bi bila bezjaškemu prebivalstvu prikazana slovenska prisotnost na “Teritoriju”. Društvo je tako prevzelo v glavnem vse kulturno in terensko delovanje in nadaljevalo kulturno delo Ženskega pevskega zbora. Postalo je pomembno slovensko jedro na tržiškem, ki skrbi za kulturno rast naše skupnosti.

Leta 1988 je društvu občinska uprava dala sedež v Romjanu, ki je postal prvo javno prostovoljno slovensko kulturno jedro v Laškem, namenjeno vsem Slovencem iz Tržiča do Zagraja. Skrbi, da je pri slovenski skupnosti v Laškem več kulturnih prireditev ter za širjenje slovenskega jezika, posebno med mladimi. V ta namen prireja tudi vsako leto jezikovne tečaje za odrasle. V okviru društva deluje klekljarski odsek, ki prireja vsakoletne razstave. Med vsakoletne prireditve spadata božični koncert v cerkvi sv. Lovrenca v Ronkah, novembrska sveta maša za domače pokojne in kresna noč meseca junija.

Društvo je izdalo več publikaciji in 18 zbornikov/glasil Jadro, kjer dobimo vedno novice iz posoškega/morskega okoliša, razne zanimivosti, članke in pesmi. Društvo goji tudi stike s pobratenimi občinami v Sloveniji (Divača za Škocijan ob Soči in Metlika za ronško občino) in z vasi Sele, Sela in Selo pri vsakoletnem srečanju, ki se krožno vrši po Sloveniji. Preko občinske kulturne konzulte društvo Jadro obdrži dobre stike z drugimi krajevnimi društvi.

Ulica Monte sei Busi, 2

 

34077 Ronke (GO)

 

Predsednik Karlo Mucci
My Agile Privacy
This website uses technical and profiling cookies. Clicking on "Accept" authorises all profiling cookies. Clicking on "Refuse" or the X will refuse all profiling cookies. By clicking on "Customise" you can select which profiling cookies to activate.
Scroll to Top