ZCPZ / Tradicionalni božični koncert v goriški stolnici 26. decembra 2018

Božični čas je tudi čas koncertov, ki so v naših krajih posebno priljubljeni. Na Goriškem je eden glavnih božičnih koncertov tisti, ki že več desetletij poteka v mestni stolni cerkvi na dan sv. Štefana.

Na bogatem glasbenem srečanju v organizaciji Združenja cerkvenih pevskih zborov Gorica v sodelovanju z Zvezo slovenske katoliške prosvete so v sredo, 26. decembra, nastopili Mešani pevski zbor Pevma-Jazbine, ki ga vodi Zdravko Klanjšček, Ženska vokalna skupina Rupa-Peč pod vodstvom Zulejke Devetak, Moški pevski zbor Štmaver pod taktirko Nadje Kovic in Mešani pevski zbor Štandrež (na sliki), ki ga vodi Zulejka Devetak. Kar tri zbore je na orgle spremljal g. Mirko Butkovič. Pevci so številnemu občinstvu poklonili lepe, bolj ali manj znane, božične melodije; med enim in drugim zborom pa je primerne krajše utrinke na kitaro zaigrala Martina Gereon, profesorica na centru Komel in odbornica ZCPZ. V prvih klopeh so med drugimi sedeli predsednica ZCPZ Gorica Damijana Čevdek Jug, predsednica ZCPZ Trst Rossana Paliaga, predsednik SSO Walter Bandelj, predsednica ZSKP Franca Padovan, občinska svetnica Marilka Koršič in drugi. Na začetku je zbrane ljubitelje naših zborov o lepoti in pomenu sakralne glasbe in liturgičnega petja nagovoril g. Butkovič; med drugim je dejal, da angelski zbori pojejo o Božji slavi na višavah: “Ko Bogu pojemo v čast, postanemo živi in se pomirimo sami s seboj, kajti ni se nam več potrebno vrteti okrog lastne časti, lastnega ugleda”. Izkusimo, da smo ljudje, ki so Mu po volji, ljudje, ki jim je naklonjen. “Izkušnja Božje ljubezni našemu življenju daje lahkost in nas vodi k miru s seboj in z drugimi”. Božični angeli naj nas opogumijo, da bomo življenje jemali bolj lahkotno in se ne bomo pustili spraviti na kolena, je poudaril g. Mirko. Glejmo na Dete v jaslih z zavestjo, da smo pred skrivnostjo. Prav glasba nam pride na pomoč, da razumemo veliko skrivnost Božjega učlovečenja. “Lepota je ključ, ki lahko odpre srce današnjega človeka za nebeške stvari, za izkušnjo Boga”. Zato se je g. Butkovič tudi iskreno zahvalil vsem cerkvenim glasbenikom, ki si prizadevajo za olepšanje liturgije.

Koncert so kronale pete litanije in blagoslov z Najsvetejšim. Škofov vikar za slovenske vernike v goriški nadškofiji g. Karel Bolčina je v krajši misli poudaril, da je goriški božični koncert tudi lepa priložnost za zahvalo Bogu ob iztekajočem se letu. Tudi ZCPZ se lahko zahvali, je dejal, saj je Združenje doživelo spremembo v odboru. Bogu smo hvaležni za dar življenja bratov in sester, sodelavcev, kulturnikov, ki so se od nas poslovili, pa tudi za nova življenja, ki so se rodila v naših družinah. “To je naše upanje”.

Danijel Devetak

Original na spletni strani Novega glasa

My Agile Privacy
This website uses technical and profiling cookies. Clicking on "Accept" authorises all profiling cookies. Clicking on "Refuse" or the X will refuse all profiling cookies. By clicking on "Customise" you can select which profiling cookies to activate.
Scroll to Top