Gorica – Občni zbor Skupnosti družin Sončnica

Ob predvajanju številnih diapozitivov, ki pričajo o pestrem delovanju v preteklem letu, je v nedeljo, 27. januarja, v Močnikovem domu v Gorici potekal redni letni občni zbor Skupnosti družin Sončnica, društva, ki – okrog Slovenskega pastoralnega središča – združuje naše družine in z najrazličnejšimi pobudami skrbi za rast in razvoj žive skupnosti. Odbornica Mirjam Bratina in predsednica Katerina Ferletič sta prebrali poročilo upravnega odbora za leto 2018, v katerem sta poudarili, da je SD Sončnica z letom 2019 stopila v dvajseto leto obstoja in delovanja. “Društvo je v vseh teh letih negovalo vrednote, ki so temelj družinskega življenja, njihovim mlajšim in starejšim članom je skušalo omogočiti, da so se srečevali in si med seboj pomagali”. Delo društva je koristno in pomembno za celotno skupnost: prireja srečanja in razne pobude kulturnega, vzgojnega in družabnega značaja, s čimer spodbuja sodelovanje med slovenskimi društvi in skrbi za medgeneracijsko povezovanje družin.
Januarja 2018 je skupnost izvolila novo vodstvo, februarja in marca je organizirala niz dobro obiskanih strokovnih predavanj o sodobnih družbenih, verskih, vzgojnih in kulturnih tematikah. Že četrto leto je Sončnica priredila tečaj telovadbe na prostem, ki ga vodi prof. Aldo Rupel: okrog 30 udeležencev je tako lahko spoznalo in odkrilo manj znane kraje na Goriškem. Organizacijsko zahtevna pobuda, ki jo v poletnem času organizira Sončnica v sodelovanju z AŠZ Olympio in Mladinskim domom, je poletno središče za otroke v Zavodu Sv. Družine; lani je potekalo od 13.6. do 12.8. Ob koncu avgusta je odlično uspelo tudi večdnevno potovanje članov in prijateljev po Švici z ogledom njenih turističnih znamenitosti. Družinam z majhnimi otroki je Sončnica poleti omogočila letovanje v koči sv. Jožefa v Žabnicah in duhovni vikend v Logu pod Mangartom. “Nove pobude so med mladimi družinami pripeljale nov veter”, zato je društvo v sodelovanju s štandreško dekanijo 30. decembra, na nedeljo Svete Družine, pripravilo družinski dan z mašo in predavanjem zakoncev Aleša in Marinke Čerin. Mladinska gledališka skupina O’Klapa je lani še zadnjič uprizorila mijauzikal Obuti maček: igro so na Goriškem, Tržaškem, v Sloveniji in Avstriji odigrali 22-krat. Člani skupine so bili soudeleženi pri velikem projektu, ki ga je čez poletje izpeljal KC Lojze Bratuž, Sanja Vogrič je režirala otroško spevoigro Kresniček. Jeseni je ZSKP zaupala Sanji Vogrič režijo jubilejne 60. Ceciljanke. O’Klapa je jeseni začela s pripravami izvirnega muzikala. V začetku decembra je gledališka otroška skupina O’Klapica odigrala prizorček na miklavževanju v Močnikovem domu. Člani Sončnice redno sodelujejo s Slovenskim pastoralnim središčem v Gorici, udeležujejo se sestankov ZSKP in skrbijo za svoja socialna omrežja.
Blagajnik Marjan Vogrič je na občnem zboru predstavil obračun, Valentina Jarc pa poročilo nadzornega odbora. Predsednica je nato predstavila še program za leto 2019: 20-letnico nameravajo obeležiti s Srečanjem pod lipami na dan ustanovitve društva, 13. junija, na katerem bi razvili pogovor o vrednotah, delovanju in načrtih društva z različnih pogledov; v nedeljo, 16. junija, pa bi pri sv. Ivanu imeli mašo, ki bi ji sledilo skupno kosilo. Na programu so še nov muzikal O’Klape, predavanja, v postnem času dan družine s predavanjem za starše, tečaj telovadbe na prostem, poletno središče, večdnevno potovanje, letovanje v Žabnicah, ob koncu avgusta duhovne vaje, igrica O’Klapice za miklavževanje, 30. decembra dan družine v sodelovanju s štandreško dekanijo. Idej torej ne manjka, dobre volje niti.

My Agile Privacy
This website uses technical and profiling cookies. Clicking on "Accept" authorises all profiling cookies. Clicking on "Refuse" or the X will refuse all profiling cookies. By clicking on "Customise" you can select which profiling cookies to activate.
Scroll to Top