Krožek – Circolo Anton Gregorčič

Krožek Anton Gregorčič se je ustanovil in deluje že od leta 1974. Kot je zapisano v statutu, je krožek “izraz slovenske narodnostne skupnosti v deželi Furlaniji Julijski krajini in se navdihuje po vrednotah demokracije, ideološkega pluralizma in krščanstva”. Namen krožka je razvijati in poglabljati proučevanje gospodarske, družbene in politične problematike slovenske narodne skupnosti v Italiji. Krožek nudi kulturne, rekreacijske in kadrovske dejavnosti preko prireditev, predavanj, razprav, razstav, projekcij filmov in umetniških dejavnosti.

Posebno pozornost namenja vzgoji mladine, preko tiskanja in širjenja informativnih biltenov, brošur in revij, s poletnimi in zimskimi študijskimi tečaji in rekreativno dejavnostjo, s študijskimi izleti, z organizacijo forumov o kinu, s predavanji filmov in diapozitiv, s širjenjem literature, s prirejanjem predavanj in konferenc z vzgojno in izobraževalno vsebino s pomočjo izvedencev. Skupaj s Kulturnim centrom Lojze Bratuž prireja Srečanja pod lipami, ki se običajno odvijajo na dan četrtka. V preteklosti je izdajal tudi periodični časopis Naša pot, ki je poročal o političnem dogajanju na Goriškem.

V letih 2018 in 2019 je Krožek Anton Gregorčič vodil projekt Zastavimo skupne moči za skupne cilje, s katerim je ovrednotil figuro dr. Mirka Špacapana in njegovo vsestransko delovanje med Slovenci v Furlaniji Julijski krajini.

Drevored 20 septembra, 118


34170 Gorica (GO)


Predsednik Bernard Špacapan
Presidente Jurij Paljk