MePZ Lojze Bratuž

Zametki goriškega mešanega pevskega zbora segajo v prva povojna leta, ko je dirigent Polde Doljak začel zbirati v mestnem središču pevce in z njimi vaditi. Po njegovi smrti je vodstvo nastalega zbora prevzel prof. Mirko Filej. Pod njegovim vodstvom je zbor hitro napredoval in takoj začel uspešno nastopati.

 

Leta 1956 se je zbor poimenoval po skladatelju in zborovodji Lojzetu Bratužu. Po prerani smrti prof. Mirka Fileja je tri leta vodil zbor Ivo Bolčina. Leta 1965 je vlogo dirigenta sprejel prof. Stanko Jericijo, ki je vodil zbor več kot štirideset let. Leta 1997 mu je nasledil prof. Stojan Kuret, ki je zbor vodil do leta 2001, ko je vodstvo zborovskega sestava sprejel prof. Bogdan Kralj, ki se mu je posvetil 14 let. Leta 2014 je nastopil dirigent David Bandelj, ki je zbor vodil do leta 2019. Od jeseni 2019 ima taktirko zbora zborovodkinja Mira Fabjan.

Zbor vestno nastopa in sodeluje pri bogati in raznoliki kulturni in družabni dejavnosti slovenske narodne skupnosti na Goriškem. V tem smislu je stalen gost in soorganizator slovenskih pevskih revij (Cecilijanka, Primorska poje, koncert Marijinih pesmi). Pevci goriškega zbora aktivno sodelujejo tudi pri kantatah in operetah, ki jih prireja ZSKP. Zbor redno vključuje v svoj letni delovni načrt sodelovanje na raznih pevskih revijah in tekmovanjih, kjer je prejel tudi prestižne nagrade.

Drevored XX settembre, 85

 

34170 Gorica (GO)

 

Predsednik Marko Terčič
Presidente Jurij Paljk