MlPZ – CG Emil Komel

Petje ima v učnem načrtu Slovenskega centra za glasbeno vzgojo Emil Komel pomembno vlogo in pomeni najbolj neposredno pot zbliževanja učencev z osnovami glasbene umetnosti. Tako so se od leta 1998 dalje na šoli izoblikovali otroški, mladinski in mešani mladinski pevski zbor ter dekliška vokalna skupina Emil Komel ob mentorstvu Davida Bandlja, Mateje Černic, Damijane Čevdek Jug in Mirka Ferlana. Zbori združujejo mlade pevce iz cele goriške pokrajine, iz Devina, Ogleja ter iz sosednje Slovenije.

Ob aktivnem sodelovanju zborov pri šolskih dejavnostih je pomembna njihova prisotnost tudi v kulturnem dogajanju na Goriškem. Zbori redno nastopajo v Kulturnem centru Lojze Bratuž, v cerkvi sv. Ivana v Gorici, v goriški stolnici, v Ljubljani ter v različnih krajih Furlanije Julijske Krajine. Redno se udeležujejo tekmovanja Zlata Grla v Gorici, že večkrat pa so uspešno sodelovali na državnem tekmovanju otroških in mladinskih pevskih zborov Zagorje ob Savi (zlato priznanje ter zlato priznanje z odliko). Mladinski in mešani mladinski zbor sta sodelovala na različnih tekmovanjih v Italiji, med katerimi izstopajo odlični rezultati na tekmovanjih v Arezzu (2018 in 2019), kjer se je Mešani mladinski zbor avgusta 2019 uvrstil v Grand prix tekmovanja.

Zbori so do sedaj posneli tri zgoščenkie, Poje vam mladost (2006), Šopek najlepših za vas (2012) ter Zrejlo je žito (2018).

Drevored/viale XX settembre, 85
 

 

34170 Gorica/Gorizia (GO)
 

 

Predsednik  Andrej Fajt
Presidente Jurij Paljk