Ponosno naprej, Števerjanski vestnik!

Komorna dvorana Kulturnega centra Lojze Bratuž je v četrtek, 21. marca, sprejela množično publiko, ki se je zbrala ob podelitvi 15. priznanja Kazimir Humar.

Priznanje nosi ime po duhovniku, publicistu, prosvetnem delavcu, ustanovitelju in voditelju verskih in kulturnih organizacij, ki je imel izjemno pomembno vlogo na področju verskega in kulturnega življenja na Goriškem. Prav zaradi pomembnih zaslug in da bi njegovo delo ne šlo v pozabo, so Kulturni center Lojze Bratuž, Zveza slovenske katoliške prosvete in Združenje cerkvenih pevskih zborov osnovali letno priznanje, ki nosi njegovo ime. Priznanje prejmejo društva, organizacije, posamezniki, ki so s svojim delom prispevali k razvoju kulturnih dejavnosti in za izjemne dosežke v organizacijskem delu. Letos ga je prejelo glasilo Števerjanski vestnik ob 50-letnici neprekinjenega izhajanja. Prva številka je izšla 12. januarja 1969 po zamisli nekaterih mladih članov društva SKPD F. B. Sedej, ki so se odločili, da bodo beležili kulturne, politične in aktualne dogodke, ki bi drugače šli v pozabo. Takoj na začetku delovanja so tisk vestnika urejali s ciklostilom v župnijskem uradu in kmalu so se zavedali, da je publikacija potrebna in da so jo števerjanske družine z veseljem prejemale na dom in podpirale. Dobro desetletje je vestnik izhajal skoraj mesečno, danes pa štirikrat letno. Berejo ga tudi Števerjanci, ki so se iz rojstne vasi izselili in se tako seznanijo z dogajanjem v briški občini. Izhajanje vestnika je od vsega začetka osnovano na prostovoljnem delu članov: med leti se je v vlogi glavnega urednika vrstilo več zavednih Števerjancev, sodelovalo pa je veliko angažiranih mladih piscev, ki so oblikovali prispevke o vaškem življenju, polne ljubezni do rojstne vasi – vsem je bilo vedno zelo pri srcu geslo vestnika, ki pravi “Povezujmo”! Nedvomno ima publikacija tudi zelo pomembno zgodovinsko vlogo, saj kronološko beleži dogodke kulturnega, gospodarskega, verskega in družbeno-političnega značaja – vsak zapis je za ta namen pomemben!

Četrtkov večer je povezovala Katja Terčič, po prijetnem glasbenem uvodu harfistk Vide Boškin in Petre Devetak, študentk prof. Tatiane Donis na Slovenskem centru za glasbeno vzgojo Emil Komel, pa sta stopila na oder predsednica SKPD Sedej Ilaria Bergnach in odgovorni urednik Števerjanskega vestnika Damjan Klanjšček, katerima so podelile priznanje Franka Žgavec, predsednica Kulturnega centra Lojze Bratuž, Franca Padovan, predsednica Zveze slovenske katoliške prosvete, in predstavnica Združenja cerkvenih pevskih zborov Martina Gereon. Med navdušenim in ponosnim občinstvom so sedeli tudi trije nekdanji uredniki števerjanske publikacije Dominik Humar, Ivan Vogrič in Marjan Drufovka, s sedanjim urednikom Damjanom Klanjščkom pa se je pogovarjal pokrajinski tajnik Slovenske skupnosti, Julijan Čavdek. Prva številka vestnika je nastala v času velikega kulturnega razcveta Števerjana: 26. februarja 1968 je namreč začel delovati ansambel Lojzeta Hledeta, 19. marca 1969 je bil odprt obnovljen župnijski dom; 30. marca 1969 je nastalo Športno združenje Brda; 2. maja 1971 je prvič potekal Festival narodno-zabavne glasbe. Ob tem uspehu je nastala ideja o glasilu in pod predsedovanjem Dominika Humarja, uredniškim vodstvom Mirka Humarja, Marjana Terpina, Edvarda Hledeja in Borisa Hladnika je prvič izšel vestnik. Da bi obeležili pomembni jubilej, so izdali posebno slavnostno številko, ki povzema in beleži bogato zgodovino publikacije. Damjan Klanjšček je ob pogovoru navedel nekaj pomembnih številk v zvezi z vestnikom. Od vsega začetka je izšlo približno tristo številk publikacije, danes pa tiskajo 540 izvodov, 530 naročnikov v Števerjanu, Gorici, videmski pokrajini, Trstu, Italiji, Sloveniji in ZDA brezplačno prejema izvod na dom. Pri uredniškem delu sodelujejo Costanza Frandolič, Martina Valentinčič, Elija Muzič in Stefania Beretta, pod nadzorom predsednice SKPD Sedej Ilarie Bergnach, ki je tudi za 50. obletnico veliko pomagala. Pri sestavljanju besedil priskočijo na pomoč tudi člani mladinskega krožka F. B. Sedej.

Katja Ferletič

Original v Novem glasu dne 28. marca 2019

in na spletni strani
https://www.noviglas.eu/ponosno-naprej-steverjanski-vestnik/

Related Posts