Prispevki javnih ustanov Cernet

SEZNAM JAVNIH PRISPEVKOV V LETU 2020

Preglednost in objava javnih podpor – Zakon 4. avgust 2017 št. 124

ZDRUŽENJE/ASSOCIAZIONE DON MARIO CERNET – Davčna številka 93020260308

Teritorjalna Unija za Železno in Kanalsko dolino
znesek: 8.349,36 €
datum: 22/01/2020
klica: Za poučevanje slovenščine v okviru projekta “Odraščam v večjezikih” na večstopenskem zavodu I. Bachmann na Trbižu 

DEŽELA FURLANIJE JULIJSKE KRAJINE PREKO ZVEZE SLOVENSKE KATOLIŠKE PROSVETE
znesek: 1.500,00 €
datum: 31/01/2020
klica: Redno delovanje 

Teritorjalna Unija za Železno in Kanalsko dolino
znesek: 7.479,24 €
datum: 18/02/2020
klica: Za poučevanje slovenščine v okviru projekta “Odraščam v večjezikih” na večstopenskem zavodu I. Bachmann na Trbižu 

Teritorjalna Unija za Železno in Kanalsko dolino
znesek: 2.738,24 €
datum: 13/05/2020
klica: Za poučevanje slovenščine v okviru projekta “Odraščam v večjezikih” na večstopenskem zavodu I. Bachmann na Trbižu 

Občina Naborjet-Ovčja vas
znesek: 3.074,40 €
datum: 18/06/2020
klica: Za poučevanje slovenščine v okviru projekta “Odraščam v večjezikih” na večstopenskem zavodu I. Bachmann na Trbižu 

Teritorjalna Unija za Železno in Kanalsko dolino
znesek: 4.054,22 €
datum: 22/06/2020
klica: Za poučevanje slovenščine v okviru projekta “Odraščam v večjezikih” na večstopenskem zavodu I. Bachmann na Trbižu 

Teritorjalna Unija za Železno in Kanalsko dolino
znesek: 4.284,14 €
datum: 06/07/2020
klica: Za poučevanje slovenščine v okviru projekta “Odraščam v večjezikih” na večstopenskem zavodu I. Bachmann na Trbižu 

Teritorjalna Unija za Železno in Kanalsko dolino
znesek: 4.266,84 €
datum: 12/08/2020
klica: Za poučevanje slovenščine v okviru projekta “Odraščam v večjezikih” na večstopenskem zavodu I. Bachmann na Trbižu