ZCPZ – Združenje Cerkvenih Pevskih Zborov

Združenje cerkvenih pevskih zborov – Gorica spada med slovenske organizacije v Italiji in je izraz slovenskega prebivalstva v goriški pokrajini in splošneje v deželi Furlaniji-Julijski krajini; navdihuje se po vrednotah krščanstva in demokracije ter svojo dejavnost namenja zaščiti in vrednotenju jezika, kulture in identitete slovenske manjšine v Furlaniji-Julijski krajini in na celotnem državnem teritoriju.

Ustanovljeno je bilo leta 1973 in torej že več kot štiri desetletja povezuje in nudi strokovno, organizacijsko, svetovalno ter materialno pomoč slovenskim odraslim in otroškim pevskim zborom in pospešuje njihovo delovanje. Dokaz za to je v zadnjih letih porast novih otroških in mladinskih zborov, ki jim je Združenje v zadnjem desetletju namenilo posebno pozornost, saj le preko vzgoje otrok in mladih bo glasbeno-kulturno bogastvo Slovencev na Goriškem lahko še naprej živo.

Združenje cerkvenih pevskih zborov – Gorica, skupaj z Zvezo cerkvenih pevskih zborov – Trst, je v sklopu Sveta slovenskih organizacij zadolženo za vsestranski razvoj včlanjenih zborov, torej ne le na področju cerkvenega, ampak tudi posvetnega petja in za njihovo delovanje, da bi omogočali prikaz naše zborovske kulturne ustvarjalnosti čim širšemu krogu ljudi ne samo v zamejstvu, ampak tudi v matični domovini, po Italiji in po svetu.

Delovanje Združenja cerkvenih pevskih zborov – Gorica je razvejano, saj sega od pevskih revij za otroške in mladinske zbore, kot sta Mala Cecilijanka in Zlata Grla (zadnja v soorganizaciji s Prosvetnim društvom Vrh sv. Mihaela), do sakralnih koncertov za odrasle zbore (Koncert cerkvenih pesmi v Štandrežu, postni koncerti, razni priložnostni koncert), preko letnih predavanj in seminarjev za organiste, zborovodje in cerkvene pevce. Poleg tega pa v sodelovanju s Kulturnim centrom Lojze Bratuž in Zvezo slovenske katoliške prosvete organizira slovesnost podelitve nagrade Kazimir Humar in ob priložnosti tudi druge kulturne prireditve, kjer seveda nastopajo zbori Združenja.

V zadnjih letih je s finančno podporo Dežele Furlanije Julijske krajine izdalo kar nekaj notnih publikacij, s katerimi je želelo ohraniti in dati na razpolago širši javnosti dela nekaterih primorskih skladateljev, ki so zaznamovali naš zamejski prostor – to so Lojze Bratuž, Stanko Jericijo, Emil Komel in Mirko Filej. Poleg teh pa je s podporo Javenga sklada RS za kulturne dejavnosti izdalo zbirko pesmi za otroške in mladinske zbore »Šopek mladih not« in Novo cerkveno cerkveno pesmarico – Darovanjske pesmi.

Drevored  20 septembra, 118

 

34170 Gorica (GO)

 

Predsednik Damijana Čevdek
Presidente Jurij Paljk