Združenje Associazione Don E. Blanchini

Združenje-Associazione Don Eugenio Blanchini s sedežem v Čedadu, deluje od leta 1996. Posebno pozornost posveča skupini mladih slavistov, ki delujejo v okviru združenja, in posebno raziskavam o ljudskih in verskih običajih Slovencev v videmski pokrajini.

Združenje sodeluje z zadrugo Most, pri organizaciji Dneva emigranta ter drugih kulturnih prireditev. Organizira tečaj slovenščine za otroke v Vidmu in podpira delovanje skupine sv. Hieronima – Slovenci v Vidnu. V letu 2018 je Združenje posvetilo posebno pozornost širjenju pouka slovenščine v javnih šolah in s tečaji slovenskega jezika.

Ulica Borgo San Domenico, 78

 

33043 Cedad 

 

Predsednik Igor Jelenr
Presidente Jurij Paljk