Združenje Associazione Don Mario Cernet

Združenje Don Mario Cernet s sedežem v Ovčji vasi deluje od leta 1997 z namenom, da bi postalo kontaktna točka za vsakogar, ki ga zanima zaščita, ovrednotenje in promocija slovenske kulture v Kanalski dolini.

Poimenovano je po duhovniku Mariju Cernetu (1916-1984), župniku, ki je bil 22 let dušni pastir v Žabnicah in rektor Marijinega svetišča na Svetih Višarjah.

Združenje si prizadeva za ovrednotenje vseh oblik slovenske kulture: slovenskega jezika z njegovimi krajevnimi jezikovnimi različicami, običajev, glasbe, toponomastike, zgodovine itd. Njegov cilj je pritegniti nove člane ob upoštevanju izročila in običajev, ki so jih predniki posredovali slovensko govorečim Kanalčanom. Nadaljni cilj združenja je razširitev kulturnega obzorja krajevnih otrok preko stika s slovenskim knjižnim jezikom, s Slovenci iz Slovenije in z avstrijske Koroške ter s Slovenijo. 24. oktobra 2015 so člani Združenja odprli nov sedež v starem farovžu v Ovčji vasi.

V letu 2019 je Združenje organiziralo več dogodkov. Poleg številnih koncertov in prireditev gre izpostaviti projekt Govorim – torej sem. Projekt, ki ga je podprla tudi Dežela FJK, uresničuje ukrepe v korist rezijanskega slovenskega narečja in jezikovnih različic Kanalske, Nadiških in Terskih dolin.

Trg della Chiesa, 10

 

33010 Ovčja vas (UD)

 

Predsednik Anna Weda
Presidente Jurij Paljk